Prof. Dr. Necmettin Kutlu

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1982

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Ankara Tıp Fakültesi / 1991

Prof. Dr. Necmettin Kutlu Kimdir ?

Biyografim

1955 yılında Sancak/Yenipazarda doğdum .

1957 yılında Türkiye’ye geldik. Orta ve Lise Öğrenimi Darüşşafaka da tamamladıktan sonra 1982 yılında Çapa Tıp fakültesini bitirdim. Daha Sonra Ankara Tıp Fakültesinde Plastik Cerrahisi eğitimimi tamamladım. Plastik Cerrahisi öğretimim sırasında bir burs ile son sınıfta iken İsveç Lund Üniversitesi (Malmö) Yara iyileşmesi vemikrosirkülasyon konularında araştırmalar yapıp bir doktora programına dahil oldum.

1993 Yılında Karadeniz Teknik Üniversitesinde Plastik Cerrahi Bölümünü kurdum.

1996 yılında Amerika / Miami’de El Cerrahisi ve Mikrocerrahi konusunda 1 yıl çalışmalarda bulundum.

1994 yılında doçent 1999 yılında ise profesör oldum. Daha sonra geçen süre zarfında İstanbul Okmeydanı eğitim araştırma hastanesinde yine Plastik cerrahisi bölümünü kurdum.

2009 yılında bu hastaneden emekli oldum. Emekli olduktan sonra Özel Medicana International hastanesinde plastik cerrahi bölüm başkanı olarak göreve başladım .

Bilimsel Yazılar

Yurtiçi Yazılar

1. Yormuk E., Kutlu N., Özbek M.: Klinik Uygulama ve Araştırmaya
Dayalı Hipospadias Anomalisi Ameliyatlarından Elde Ettiğimiz Sonuçlar. Ankara Tıp Bülteni, Vol 8: 235-250,1986.

2. Yormuk E., Kutlu N., Özbek M.: The Quadrangular Glandar Flap Modification for Prevention of Meatal Stenosis. Ankara Tıp Bülteni, Vol 11:35-42,1989.

3. Özbek M., Kutlu N.: El Yumuşak Doku Defektleri Onarımında Subpektoral Flebin Değeri. Ankara Tıp Fakültesi Mecmuası, Vol. 42:373-380, 1989.

4. Sevin K., Kutlu N., Yenidünya M.O.: Gorlin-Goltz Sendromu. Ankara Üniv. Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 16(3):523-525,1989..

5. Özbek M., Kutlu N., Yormuk E.: Medial Thigh Fasciocutaneous Flap Combined Sartorius Myocutaneous Flap. Journal of Ankara Medical School, Vol.12:21-27,1990.

6. Özbek M., Kutlu N., Emiroğlu M., Yormuk E.: The Effect of Omental Neo-vascularization on Peripheral Nerve Healing (Experimental Study). Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri ARAŞTIRMA Dergisi, 8:175-180, 1990.

7. Yormuk E, Kutlu N., Özbek M..: A Case of Hypospadias with Anal Localization. Türk Plast Cer Derg.. 2:139-141,1993.

8. Ketene M., Kutlu N., Yormuk E., Altıntaş K.: Bir Wohlfahrtia Myasisi Olgusu. Türk Plast Cer Derg., 2:151-153,1993.

9. Yücetürk AV., Kutlu N., Ünlü HH., Muhtar H., Şengün S.; Maksillofasyal Travmalar (124 Vakanın Retrospektif Analizi). KBB İhtisas Dergisi 2(4):322-324,1995.

10. Bahadır S., Şakıyan R., Kutlu N., Harova G., Dinç H., Kaklıkkaya İ.: A Kaposi Like Acroangiodermitis (Stewart-Bluefarb Syndrome).Turk. J. Dermatopatol.,3-4:164-167,1996.

11. Aydın K., Köksal İ., Çaylan R., Serkan V., Öksüz R., Kutlu N., Köksal H.: Nekrotizan Fasciitis-Üç Olgu Nedeniyle. Türk Mikrobiyol. Cem. Derg.26:95-98,1996.

12. Kapıcıoğlu S., Mollamehmetoğlu M., Kutlu N., Çan G., Özgür GK: The Effect of Aspirin on Electrically-Stimulated Penile Erection in Rats. Annals of Medical Sciences, Vol. 8(1):7-10,1999.

13. Işık A.Ü., İmamoğlu M., Kutlu N., Bahadır O., Muhtar H.: Baş-Boyun Rekonstrüksiyonunda Pektoralis Major Myokutan Flebinin Yeri. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi. Vol.6(3):311-314, 1999.

14. Karaçal Ü.N., Yavuz E., Topal U., Ambarcıoğlu Ö., Kutlu N.: Damakta Nekrotizan Siyalometaplazi; Olgu Sunumu Türk Plast Cer Derg Vol.10(2):124-125,2002

15. Karaçal Ü.N., Yavuz E., Ambarcıoğlu Ö., Topal U., Kutlu N.: Meningokoksemik Menenjite bağlı Purpura Fulminansa sekonder oluşan Deri Lezyonlarının Tedavisi: T Klin Dematol 13. 111-115, 2003.

16. Karaçal N., Ünsal M., Ambarcıoğlu Ö., Topal U., Kutlu N. Hamilelikte provake olan Keloid formasyonu: Olgu Sunumu T Klin Dermatol 15. 34-37, 2005

Yurtdışı Yazılar

1. Özbek M., Kutlu N.: A Rare Case of Kaposi s Sarcoma: Hand Localization. Handchir. Mikrochir. Plast. Chir.: 22:107-109,1990.

2. Özbek M., Kutlu N.: Vertical Trapezius Myocutaneous Flap for Covering Wide Scalp Defects. Handchir. Mikrochir. Plast. Chir.: 22:326-329,1990.

3.Svedman C, Hammarlund C, Kutlu N, Svedman P: Skin Suction Blister Wound Exposed to UV-Radiation, A Burn Wound Model in Humans. Undersea Biomedical Research, Supp. Vol.17:43,1990.

4. Svedman P, Kutlu N: Videomicroscopy of the Superficial Microcirculation in Suction Blister Wounds on Healthy Volunteers. Int J. Microcirc. Clin & Exp. 9:Supp I, 1990.

5. Kutlu N, Rausing A, Svedman P: Suction Blister Wound, Morphological and Functional Aspects. Int J. Microcirc. Clin & Exp. 9:Supp I, 1990.

6. Svedman C, Hammarlund C, Kutlu N, Svedman P:Skin Suction Blister Wound Exposed to UV-Radiation; A Burn Wound Model on Humans. Int J. Microcirc. Clin & Exp. 9: Supp I, 1990.

7. Özbek M., Kutlu N., Emiroğlu M., Yormuk E.: Contour Restoration in Posttraumatic Hemifacial Asymmetry with Microvascular Omental Free Flap: Handchir. Mikrochir. Plast. Chir. 23:189-192,1991.

8. Svedman C., Hammarlund C., Kutlu N., Svedman P.: Skin Suction Blister Wound Exposed to UV-irradiation: A Burn Wound Model for Use in Humans. Burns, 17(1):41-46,1991.

9. evin K., Yormuk E., Kutlu N. : Bonewax as a Mould in the Reconstruction of Eye Socket. Eur. J. Plast. 14:298-300,1991.

10. Kutlu N., Svedman P.: The Superficial Dermal Microcirculation in Suction Blister Wounds on Healthy Volunteers. Vasc. Surg. Vol. 26:200-212,1992.

11. Kutlu N., Svedman P.: Structural Microvessel Response in Dermis of Suction Blister Wounds in Upper and Lower Limbs in Healthy Volunteers. Vasc. Surg. Vol.26(4)290-299,1992.

12. Kutlu N., Rausing A., Svedman P.: Suction Blister Wounding: Morphological and Functional Aspects. Vasc Surg. Vol.26(5):388-399,1992.

13. Kut

lu N., Svedman P.: The Microcirculation in Suction Blister Wounds on Upper and Lower Limbs in Healthy Volunteers. Vasc. Surg. Vol.26(6):705-711.1992.

14. Özbek M., Sevin K., Kutlu N,. Yormuk E.: Microvascular Reconstruction Alternatives with the Free Scapular Flap, Current Concepts in Microsurgical Tissue Transfer. St. Louis, March 1992 (Abstract Book)

15. Khouri R.K., Young V.L., Özbek M., Kutlu N.: Flap Tissue Generation Through Tissue Expansion and Vascular Induction. American Society for Reconstructive Microsurgery, Eighth annual Meeting, Scottsdale,

16. Özbek M., Kutlu N., Khouri RK., Gültan SM, Yormuk E.: Prefabricated Microvascular Shoulder Free Flap for Forehead Reconstruction. Handchir. Mikrochir. Plast. Chir. 25:139-143,1993.

17. Sevin K., Üstünsoy E., Kutlu N., Yormuk E.; Hemimandibular Reconstruction with Bipedicled Scapular Osteocutaneous Free Flap. Brit. J. of Oral and Maxillofacial Surg. 31:104-107,1993.

18. Sevin K., Yormuk E., Kutlu N.: Bonewax as a Mould in the Reconstruction of eye Socket. Plastic and Reconstr. Surg, 93:1315, 1994.

19. Sarıhan H., Gedik Y., Mocan H., Kutlu N., Yıldız K.: A Rare Case of Congenital Epulis. Scand. J. of Plast. Surg. 29:77-79,1995.

20. Hammarlund C., Kutlu N., Gustaffson P., Thorsen C., Svedman P.: Effects of Oxygen Breathing on Blister Wound Microcirculation in Man. In: Hyperbaric Oxygenation and Wound Repair in Man (Effects on the)

21. Ünlü H., Çaylan R., Kutlu N., İmamoğlu M., Ünal M., Yücetürk AV.: Active Transport Dacrocystography in Evaluating Lacrimal Drainage System after Rhinoplasty. Amer J of Rhinology,Vol.10(2):87-91,1996.

22. apıcıoğlu S., Mollamehmetoğlu., Kutlu N., Çan G., Özgür GK.: Inhibition of Penile Erection in Rats by a Long-acting somatostatin analogue, octreotide (SMS 201-995). Brit J of Urol 81:142-145,1998.

23. Kutlu N., Kaklıkkaya İ., Bahadır S., Özcan F., Uzun Z.: Cholesterol Crystal Embolism (Case Report). Scand J Plast Reconstr Hand Surg 32:113-116,1998.

24. Kaklıkkaya İ., Özcan F., Kutlu N.: Double Layered Autogenous Vein Graft Patch Reconstruction of the Common Carotid-Internal Jugular Fistula Caused by Gun-shot wound. J Cardiovascular Surg. Vol.39:1-5,1

25. Çamlibel T, Mocan H, Kutlu N, Kutlu N: Roberts SC phocomelia with isolated cleft palate, thrombocytopenia, and eosinophilia. Genet Couns.;10(2):157-61, 1999

26. slan Y., Erduran E., Kutlu N.: Autosomal Recessive Multiple Pterygium Syndrome: A New Variant?. American J of Med. Gen. 93:194-197, 2000.

27. Aslan Y., Erduran E., Kutlu N.: Reply to the letter to the editor by Teebi… “Not a New Variant of the Autosomal Recessive Multiple Pterygium Syndrome, but Bartsocas-Papas Syndrome” American J. of Med.

28. Karaçal Ü.N., Ambarcıoğlu Ö., Topal U., Gülçelik N., Kutlu N.: Skin Graft Mesher: An Easy Way of Cartilage Dicing. Plast Reconstr Surg. 2004 Sep 1;114(3):826-8.

29. Karaçal Ü.N., Topal U., Kutlu N.: Popliteal Epidermoid Cyst; An Unusual Localisation. Plast Reconstr Surg. 2004 Sep 1;114(3):830-1.

30. Karaçal Ü.N., Yavuz E., Topal U., Ambarcıoğlu Ö., Kutlu N.: Massive Expanding Lipoma of the Toe. Plast Reconstr Surg. 2004 Mar ; 113(3):1100-1.

31. Karaçal Ü.N., Ambarcioğlu Ö., Mamedov T., Ünsal M., Kutlu N.: Microgenia; An Unusual Complication of Cesarean Section. Microgenia: an unusual complication of cesarean delivery. Plast Reconstr Surg. 20

32. Karaçal N, Ambarcıoğlu O, Kutlu N.: Neural Fibrolipoma of the foot. A Case Report. Plast Reconstr Surg. 2004 Dec;114(7):1985.

33. Karaçal N, Ambarcıoğlu O, Topal U, Mamedov T, Kutlu N.: Enhancement of dorsal random-pattern skin flap survival in rats with topical lidocaine and prilocaine (EMLA): enhancement of flap survival by EM

34. Karaçal N, Ambarcıoğlu O, Kutlu N.: Median palatine cyst: report of an unusual entity. Plast Reconstr Surg. 2005 Apr;115(4):1213-4.

35. Karaçal N, Koşucu P, Çobanoğlu U, Kutlu N.: Effect of human amniotic fluid on bone healing. JSurg Res. 2005 Dec;129(2):283-7

36. Karaçal N., Çobanoğlu U, Ambarcıoğlu O, Topal U, Kutlu N. : Effect of amniotic fluid on peri-implant capsular formation. Aesthetic Plast Surg. 2005 May-Jun;29(3):174-80.

37. Karaçal N, Gülçelik N, Yıldız K, Mungan S, Kutlu N.: Juvenile hyaline fibromatosis: a case report. J Cutan Pathol. 2005 Jul;32(6):438-40.

38. Karaçal N, Ambarcıoğlu O, Topal U, Sapan LA, Kutlu N. Reverse-flow submental artery flap for periorbital soft tissue and socket reconstruction. Head Neck. 2006 Jan;28(1):40-5.

39. araçal N, Gulcelik N, Sapan LA, Kutlu N.: Giant pleomorphic lipoma of the neck. Plast Reconstr Surg. 2006 Feb;117(2):692-3.

40. Karaçal N, Çobanoğlu Ü, Ambarcioğlu Ö, Kutlu N:The effect of fibrin glue on fat graft survival – Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery, 2007 -60, 300-303

41. Karaçal N, Livaoğlu M, Kutlu N and Arvas L: Scrotum Reconstruction with Neurovascular Pedicled Pudendal Thigh Flaps- 2007-Urology 70: 170-172