MEME BÜYÜTME

Estetik sınıflarında özellikle bayanlar tarafından en çok tercih edilen operasyonlar arasında bulunmaktadır. Özellikle meme büyüklüğünden memnun olmayan kişiler tarafından tercih edilmektedir.

Meme büyütme operasyonlarında genel hedef olarak;

 • Hastaların meme boyutlarından memnun olmamalarından dolayı yaşanan güven sorunu ortadan kaldırılmaktadır.
 • Göğüslerinde istenilen boyuta ve dolgunluğa getirilmesi
 • Genelde memelerde çok belli olmayan asimetrikler bazı hastalarda çok belli olabilmektedir. Meme büyütme estetiği sayesinde bu farklılıklar ortadan kaldırılmaktadır.
 • Tübüler meme gibi doğuştan şekil bozukluklarında

Meme büyütme ameliyatlarında duruma göre bazı bölgelerin alınması ya da istenilen yapıya göre protez kullanılarak yeni meme oluşturması yapılmaktadır.

Meme Büyütme Operasyonları Hangi Sorunlara Etki Edememektedir ?

Operasyonlar genelde çok ciddi oranda ağır vaka denilen seviyede olan sarkmaları düzeltememektedir. Bu tür durumlarda tek ameliyat yerine hem büyütme hem de dikleştirme operasyonları uygulanması gerekmekte hatta hastanın durumuna göre üçüncü bir operasyonda yapılabilmektedir. Fakat bu tür durumlar çok nadir oluşmaktadır.

Meme Büyütme
Meme Estetiği Hakkında Diğer Makaleler ;

Meme Büyütme Operasyonlarına Uygun Kişiler

Bütün estetik cerrahi işlemlerini yaptırmadan önce hastaların bilmesi gereken en önemli konuların başında; bütün operasyonların hastaların tamamen kendi beklentileri doğrultusunda yapılması gerekmektedir. Başkalarının önermesi ya da beklentileri doğrultusunda estetik ameliyat yapılmaması gerekmektedir. Meme büyütme operasyonu uygulanacak hastalarda uygunluk göstergeleri;

 • Hastaların fiziksel olarak sağlıklı bir yapıda olması gerekmekte ve bunu doktorlarının uygun tahliller yaparak tespit etmesi gerekmektedir.
 • Göğüs gelişimi 18-22 yaşına kadar devam edebildiğinden dolayı meme büyütme yapılacak hastanın göğüs büyüme döneminin tamamlanması gerekmektedir. Aksi durumda ameliyattan belli bir süre sonra farklı bir görüntü oluşabilmektedir.
 • Eğer göğüsleriniz çok küçük sınıfta ise olmanız tavsiye edilmektedir.
 • Özellikle bayanlarda ani kilo kayıpları, hamilelik ve yaşlılık gibi nedenlerden dolayı yaşanan hacim kayıpları oluşması durumunda uygulanması tavsiye edilmektedir.
 • Genelde iki meme arasında farklılık olması durumunda uygulanmaktadır.

Meme Büyütme Ameliyatlarına Hazırlık Dönemi

Hastanın operasyon öncesi kesinlikle beklentilerini doktoruna çok iyi bir şekilde anlatması gerekmektedir. Bazı durumlarda hastanın beklentisi gerçekleşmediğinden dolayı tekrar operasyon yapılması gerekebilmektedir. Ameliyat öncesi hastaların uyması gereken unsurlar arasında;

 • Ameliyat öncesi kesinlikle laboratuvar ortamında gerekli tahlillerin yapılarak hastanın sağlık durumunun tespit edilmesi gerekmektedir. Özellikle anestezi altında gerçekleşeceğinden dolayı hastanın anesteziye karşı hassaslığının tespit edilmesi ve ameliyat sonrası antibiyotik kullanımı olacağından dolayından hastanın bu tür etkenlere duyarlılığının tespit edilmesi gerekmektedir.
 • Meme büyütme estetiği öncesinde hastanın kullandığı başka ilaçlar varsa kesinlikle bunlar hakkında doktoruna bilgi vermesi gerekmektedir. Kan sulandırma etkisi olan ilaçların kullanımı en az 4-5 gün öncesinden bırakılması gerekmektedir.
 • Ameliyat öncesi kesinlikle sigara gibi tekel ürünlerinin kullanımının bırakılması gerekmektedir.
 • Estetik operasyonu sonrasında hastanın uyması gereken programlara ameliyat öncesinde bilgi verilmesi gerekmekte ve hastanın ne derece uyabileceğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

Meme Büyütme Ameliyatlarında Uygulanan İşlemler

İlk olarak hastaların unutmaması gereken konuların başında; Uygulama yapacak ekibin kesinlikle bu alanda tecrübeli ve güvenilir bir sağlık tesisinde uygulanması gerekmektedir. Meme büyütme estetiğinde ilk olarak hastaya anestezi işlemi uygulanmaktadır. Anestezi sağlanmasından sonra operasyonun yapısına göre meme bölgesinde kesi yeri açılmaktadır. Ameliyat sonrası izlerin en az seviyede olması için kesiler görülmeyecek bölgelerde açılmaktadır (Genelde memenin uç bölgesinde dairesel bir şekilde kesi yapılmaktadır. Bu konuda en uygun bölgeyi memenin yapısına göre doktorun belirlemesi gerekmektedir.)

Kesi bölgeleri genelde;

 • Koltuk altına yakın bölgeden
 • Meme alt kenar bölümünden
 • Meme başının olduğu bölgeden

Meme Büyütme Operasyonlarında Protez Seçimi

Meme Büyütme Operasyonlarında Protez Seçimi

Farklı yapıda malzemeler olmasından dolayı operasyonun türü ve hastanın beklentisine göre uygun protez malzeme doktor tarafından seçilmektedir. Meme protezlerin sadece hastanın beklentisine göre belirlenmemektedir. Ameliyat öncesi yapılan testlerde hastanın vücut yapısına göre de meme protezleri belirlenmektedir. Genelde Saline protez ve Silikon protezler kullanılmaktadır. Saline protezlerin içinde tuzlu su bulunmaktadır. Silikon protezlerin içinde ise jel yapıda malzeme ile doludur.

En çok tercih edilen tür genelde Silikon Jeller olmaktadır. Jel dokusu gerçek meme yapısına daha uygun olmaktadır. Dokunulduğunda gerçek meme hissi vermektedir. Ameliyat sırasında seçilen silikonlar kesi bölgesinden yerleştirilerek kesi yerinin dikilmesi ile tamamlanmaktadır. Kendinden kaybolan dikiş kullanılmaktadır.

Meme Büyütme Estetiğinde Riskler Nelerdir?

Bütün estetik işlemleri cerrahi işlem sınıfında olmasından dolayı riskleri bulunmaktadır. Meme büyütme operasyonları da cerrahi sınıf olmasından dolayı bazı riskleri bulunmaktadır. En genel riskler arasında;

 • Beklenmeyen yara izleri oluşması (Genelde hastalar operasyon sonrası hiç iz kalmayacağını sandığı için böyle bir durum oluşmaktadır. Aynı şekilde yara bölgesinin enfeksiyon kapması durumunda izler daha belirgin olabilmektedir)
 • Beklenenden fazla kanama oluşması
 • Kesi bölgesinde enfeksiyon oluşumu
 • Anestezinin neden olabileceği riskler
 • Uzun süre ağrıların devam etmesi( Bu konuda kesinlikle doktora bilgi verilmesi gerekmektedir. Genelde ameliyat sonrası en geç 20 gün içinde bütün ağrıların geçmesi gerekmektedir)
 • Özellikle göğüs uç bölümlerinde his kaybı oluşması. Bu his değişmeleri geçici olabildiği gibi bazı durumlarda kalıcıda olabilmektedir.

Meme Büyütme Ameliyatı Sonrası İyileşme Dönemi

Ameliyatın yapısına bağlı olmakla beraber genelde hastaların operasyon sonrası 24 saat hastanede kalması istenmektedir. Ameliyat sonrası özellikle ilk 7-8 gün ağrılar oluşabilmektedir. Bu tür ağrı durumlarında doktorunuzun vereceği ağrı kesicileri kullanmanız yeterli olmaktadır. Ameliyattan 15-20 gün sonra oluşan şişlikler ve morluklar zamanla azalacaktır ve özellikle dikiş izleri bu süre sonunda kaybolmaya ve rahatsız etmeyecek seviyeye gelecektir.

“Meme büyütme operasyonları kesinlikle ömür boyu kalacak diye bir garantisi bulunmamaktadır.  Bazı durumlarda protezlerde yaşanacak sorunlardan dolayı ikinci bir operasyon yapılması gerekebilmektedir.”