MEME REKONSTRUKSİYONLARI

Son zamanlarda bayanlar tarafından en çok tercih edilen estetik yöntemleri arasında bulunan meme implant işlemleri gelişen teknolojiler sayesinde hastanın sağlık durumu, uygulama yöntemi ve operasyon sonrası gelişme sürecine bağlı olarak değişiklik göstermektedir.  Meme rekonstrüksiyonu operasyonuna karar vermeden önce seçtiğiniz cerrah ile bütün detayları görüşmeniz ve beklentilerinizi çok iyi anlatmanız gerekmektedir. En çok bilinmesi gereken konuların başında iki meme arasında simetri görünüm sağlayabilmek için bazı durumlarda iki meme üzerinde de işlem gerekebilmektedir. Aynı şekilde simetri görünüm tam olarak kazanılması için ilave cerrahi işlemlere de gerek duyulabilmektedir.

Örneğin operasyondan sonraki iyileşme sürecinin sorunsuz atlatılması durumunda yeni oluşturulan memenin meme ucu ve çevresindeki renk dokusunun oluşturulması için hastanın isteğine bağlı olarak tekrar cerrahi işlemler yapılmaktadır. Fakat bu tür işlemler genelde çok kısa sürede ve hastanın tekrar hastanede yatmasına gerek kalmadan yapılabilen basit operasyonlardır. Operasyonlardan sonra meme bölgesinde his olmayacağı için herhangi bir ağrı olmamaktadır. Fakat doku genişletme işlemleri sırasında basınç hissi olacağından dokunun genişleme süresince bazen rahatsız durumlar oluşturabilmektedir. Doku genişlemesi 4-6 ay sürebilmektedir.

Hastanın yapısı ve yapılacak operasyonun şekline göre genel ya da lokal anestezi altında yapılabilmektedir.  Operasyondan sonra hastalar 15-20 gün içinde normal yaşamlarına dönebilmektedir.

“Her cerrahi operasyonda komplikasyon görülme riski olduğunun unutulmaması gerekmektedir. Bu konuda doktorunuzun sizin vücut yapınıza göre bütün riskleri açıklamasını talep etmelisiniz.”

Meme Rekonstrüksiyonu Yöntemleri Nelerdir?

Çok kapsamlı bir cerrahi işlem olmasından dolayı seçilecek yöntem hastanın sağlık durumu, meme şekli, hastanın beklentileri ve operasyon sonrası yaşam şekline kadar birçok unsur operasyon şeklini etkilemektedir. Meme rekonstrüksiyonu için en iyi adaylar arasında küçük ve orta boyutlu memeye sahip kişilerdir.

Meme Dokusunun Maddesi Nedir?

Genel olarak medikal olarak üretilmiş meme implantı ile beraber hastanın flep dokusunun karışımı ile oluşturulmaktadır. Flep dokusu hastaların kendi dokusu olarak bilinen deri, kas ve yağ gibi yapılardan elde edilmektedir. Genelde karın ve sırt bölgesinde alınarak oluşturulmaktadır. Flep dokusu hastanın vücut yapısına göre başka bölgelerinden de alınabilmektedir.

Meme Rekonstrüksiyonu Operasyonlarında Başarıyı Etkileyen Faktörler

  • Kullanılacak implantın yapısı ve boyutları
  • Operasyonu yapacak cerrahi ekibin yeteneği ve kullanacağı yöntem
  • Hastanın göğüs duvarının yapısı, genel sağlık durumu ve vücut şekli
Meme Estetiği

Meme Rekonstrüksiyonu Süresi

Basit cerrahi işlem olmasına rağmen geç rekonstrüksiyon ve anında rekonstrüksiyon olarak iki farklı yöntemle yapılmaktadır. Fakat her iki yöntemin de aşamalı operasyon olarak görülmesi gerekmektedir. Genelde maliyetin kısa olması için az ameliyat ile işlemlerin tamamlanması talep edilmektedir. Bu durumlarda operasyon sonrası komplikasyon görülme riskinin daha fazla olduğu bilinmelidir.

Geç Rekonstrüksiyonu

Genelde tavsiye edilen yöntemdir ve bu yöntemde hastanın karar verme süresi uzun olduğundan daha sağlıklı karar verebilmesinin yanında bazı hastaların diğer sağlık problemlerinden dolayı görmüş oldukları radyoterapi ve kemoterapi gibi süreçler tamamlanmış olacaktır. Geç rekonstrüksiyonu maliyet olarak bakıldığında anında rekonstrüksiyona göre daha maliyetli olduğunun da bilinmesi gerekmektedir. Geç meme rekonstrüksiyon doku genişletici işlemlerinin ardından ikinci işlem olan protez yerleştirme yapılarak tamamlanmaktadır. Doku genişletme işlemi genelde 2-3 ay sürebilmektedir. Doku genişletici işlemi mastektomi sırasında yerleştirilmektedir. Geç işlem olmasından dolayı doku genişletici mastektomi işleminden aylar sonra da yerleştirilebilmektedir.

Anında Rekonstrüksiyon

Birçok hasta tarafından hem ameliyat sayısının azlığı hem de maliyet için talep edilen yöntem olmasına rağmen bunun kararını cerrahi hekimin vermesi gerekmektedir. Doku genişletme işleminden sonra doku genişletici çıkarılıp oluşturulan meme implantı yerine koyularak tamamlanmaktadır. Protez yerine meme implantı kullanılmaktadır. Tek aşamalı bir operasyon yöntemidir.

Her iki yöntemde de kullanılan doku genişleticiler vücut yapısına uyumlu silikon malzemeden üretilmektedir.

İmplant Kullanılarak Meme Rekonstrüksiyonu Yapılması

Doku genişletme operasyonundan sonra beklenen görüntü oluşacak şekilde dokunun uygun genişliğe gelmesinden sonra genişletme kalıbı çıkarılır ve kalıp çıktıktan sonra oluşan boşluk meme implantı ile doldurularak istenilen meme şekli verilmektedir. İmplant yöntemi hastanın yapısına göre çoğunlukla genel anestezi ile yapılmaktadır ve hastanın operasyon sonrası sağlık yapısına göre 2-5 gün hastanede yatış yapması gerekebilir.

İmplant Kullanılmadan Flep Dokusu İle Yapılarında Meme Rekonstrüksiyonu

Flep dokusu oluşturulma süresi uzun olmasından dolayı implant yöntemine göre operasyon süresi ve hastanın hastanede yatış süresi daha uzun olmaktadır. Vücudun deri, yağ veya kas bölgelerinden oluşturulacak doku hastanın uygun olması halinde genelde karın ve sırt bölgesinden alınmaktadır. Flep dokusunun taşınma yöntemi de operasyon süresine etki etmektedir.

  • Birinci flep taşıma yönteminde flep dokularını besleyen damarlar kesilmeden özel işlemleri ile meme bölgesine taşınır
  • İkinci flep taşıma yönteminde ise mikrocerrahi kullanılarak flep dokusunu besleyen bütün damar kesilerek meme bölgesinde yeni besleyici damarlara bağlanmaktadır. Bu yöntem daha uzun süre istemektedir.

Flep doku yönteminde yazımızın başında da bahsettiğimiz gibi diğer memeye ikinci bir işlem yapılmasına gerek bırakmaz

Flep Doku Yöntemi Kendi İçinde İkiye Ayrılmaktadır.

Tramp flep ve latissimus dorsi flep olarak iki farklı yöntemle doku oluşturulmaktadır. Tram flep yönteminde hastanın sağlık durumunun iyi olması ve aşırı kilo, sigara içme ve daha önceden karın bölgesinden herhangi bir operasyon geçirmemiş olması gerekmektedir. Tram flep uygulanacak hastalar eğer sırtında ve karnında yeterli doku olmayacak kadar zayıf olmaları durumunda operasyona uygun bulunmamaktadır.

Tram Flep Operasyonu

Hastanın meme bölgesinin tekrar oluşturmak için gerekli olan dokuyu hastanın karın bölgesinden kendi göğüs bölgesine taşınması ile gerçekleştirilmektedir. Tram flep operasyonunda karın bölgesinden doku alınacağı için aynı zamanda germe işlemi de olacağında karın bölgesinde düzelme olacaktır. (Germe operasyonlarında yapılan düzeltme gibi etki etmektedir) Genel anestezi kullanılarak yapılır ve hastanın yapısına göre 3-6 saat arasında sürebilen bir operasyondur. Tram flep operasyonunda sonra hastalar 5 günü geçmeyecek şekilde hastanede yatış yapabilmekte ve iyileşme sürecinde karın bölgesinde genelde geçici olarak görülen bazı durumlarda da kalıcı olabilen kas güçsüzlükleri ortaya çıkabilmektedir. Tram flep operasyonundan sonra hem karın bölgesinde hem de meme üzerinde operasyon izleri kalmaktadır.

Latissimus Dorsi Flep

Hastanın meme bölgesini yeniden oluşturmak için gerekli olan doku bu yöntemde hastanın sırt bölgesinden alınarak göğüs bölgesine taşınmaktadır. Latissimus dorsi flep yöntemi genelde küçük meme boyutlarına sahip hastalar için uygun görülmektedir. Tram flep gibi bu operasyonda genel anestezi altında yapılmaktadır ve süre olarak 2-4 saat arasında tamamlanmaktadır. Hastanın hastanede yatış süresi 2-3 gün olarak belirlenmektedir. İyileşme süresi daha kısa olur ve tram flep operasyonunda olduğu gibi sırt ve omuz bölgesinde genelde geçici olan bazı durumlarda kalıcı olabilen güçsüzlükler ortaya çıkabilmektedir. Operasyon izleri kalabilmektedir.

Meme Rekonstrüksiyonu Operasyonları Sonrası

Cerrahi bir işlem olmasından dolayı her ameliyattan sonra olduğu gibi morluk, ağrılar ve ödem oluşumu yaşanacaktır. Bunların rahatsız düzeyde oluşmaması için doktorun vereceği ilaç ve önerilerin eksiksiz yapılması gerekmektedir. İyileşme süresi genelde 1-3 ay arasında değişmektedir. Cerrahi operasyon olmasından dolayı kanama ve enfeksiyon riski bulunmaktadır. Operasyon sonrası bakım konusunda titiz davranılması dikkat edilmelidir.